HAIKU UNTUK TRISNO SORITON ( BONIFADIUS P SORITON )

#1

Dalam kidung

Sunyimu yang lindap

Di peti mati

 

#2

Habiskan lilin

Kalahkan si mentari

Bertemu bapa

 

#3

Jelang ahad

Bapa memanggilmu

Menunjuk sorga

 

#4

Beranda sepi

Ditinggal bilik sunyi

Menuju mati

 

#5

Pemilik sunyi

Dibilik peti mati

Desember pergi

 

 

 

SigondrongDalamDiam

O8_10 Desember 2019

Selamat jalan sahabatku saudaraku Trisno Soriton penyair bilik sunyi haiku.